Năm 2021 hiện tượng dông, lốc, mưa đá, sấm sét trên địa bàn huyện Đăk Hà đã gây thiệt hại hơn 80,7 héc ta cây trồng các loại, nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông hư hỏng. Ngoài ra tình trạng hạn hán vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022 đã gây thiệt ...